Vælg en side

Magdaline Steenholdt, Ludvikka Jeremiassen og Hans Ole Petrussen studerer alle til socialassistenter på Socialpædagogisk Seminarium.

Magdaline og Hans Ole har interviewet Ludvikka om, hvordan det er at bo i en lille bygd med kun 300 indbyggere. Niaqornaarsuk hedder den, og den ligger lidt syd for Aasiaat.

Som voksen flyttede hun til en større by, og nu bor hun i Ilulissat for at uddanne sig.

Hun fortæller, at boligerne i bygden ikke har indlagt vand, men beboerne skal selv hente alt det vand, de skal bruge til mad og drikke, til personlig pleje og husholdningen. Ligesom de også selv skal hente den petroleum, de skal bruge til at varme deres huse op med.

Alle husene er selvbyggede.

I bygderne går man bare ind hos hinanden uden at banke på. Man er som en stor familie. Hun fremhæver også, at mens familierne i byerne kun har mulighed for at være sammen i weekenderne, så er man i bygderne meget sammen i hverdagen.