Vælg en side

Rikke Kristensen er 45 år. Hun kommer fra Maniitsoq og læser til socialassistent i Ilulissat. Hun har interviewet Erik Bjerregaard, der er tidligere direktør for Hotel Arctic i Ilulissat. Han arbejdede i døgndrift, turisterne kom fra hele verden, og han ville sørge for, at alle fik en god oplevelse. Midt i travlheden insisterede hans kone på, at han skulle have en fritidsinteresse, gerne hundeslæde. Omvendt sagde han, at det havde han ikke tid til.

Men under påskud af at skulle passe en hvalp for en anden, kom den første hund til. Senere kom der flere. Turisterne reagerede meget positivt og nysgerrigt på slædehunde. Efterhånden opdagede Erik Bjerregaard, at han ikke alene glædede sig ved hunde ved hotellet., men også hvor vigtigt det var for ham at bruge sin fritid på noget, der betød noget for ham. Forskellen på hans hundespand og de andres var, at han gav sine hunde kommandoer på dansk, derfor lystrede hans hunde ikke på grønlandsk.